Biblioteca Academiei Române

Înfiinţată la 6 august 1867, Biblioteca Academiei Române a avut misiunea de a aduna şi conserva în colecţiile sale fondul naţional de manuscrise şi tipărituri, ilustrând istoria şi cultura românească, precum şi istoria şi civilizaţia universală.

Biblioteca Centrală Universitară

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” are o structură organizaţională complexă. Ea include Unitatea Centrală , Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” şi 16 biblioteci filiale, localizate în Universitatea din Bucureşti.

Biblioteca Județeană ”George Baritiu Brașov”

Biblioteca Județeană ”George Baritiu Brașov”

Biblioteca Municipală Câmpulung Muscel

Biblioteca Municipală Câmpulung Muscel

Biblioteca "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa

Biblioteca publică a Târgoviştei s-a înfiinţat instituţional la 26 noiembrie 1943, „adăpostită în localul Muzeului până ce se va clădi casă proprie”.

Consiliul Județean Vaslui (DGASPC)

Direcţia Generală de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Vaslui este serviciul public specializat pentru protecţia copilului, respectiv instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Vaslui.

INCD Urban-INCERC

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC s-a infiintat si functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică reprezintă cel mai important institut de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul Tehnologiilor Informaţiei și Comunicațiilor din România.

Primăria Municipiului Câmpulung

Primăria Municipiului Câmpulung